03124, Україна, Київ, бул.Вацлава Гавела, 4; тел.+380 (44) 490-92-29; 494-40-75
Кошик пустий

Чим відрізняється автоматизація складу на базі WMS від рішень на базі 1С

02/2018

Сьогодні безліч українських компаній замислюються про впровадження WMS-систем управління складом. Зіткнувшись з неефективністю «паперового» управління складськими процесами та жорсткими вимогами до швидкості і точності складського відбору, розміщення і зберігання, директора з логістики приходять до необхідності впровадження автоматизованої системи управління складом.

Як правило, після первинного збору інформації на ринку, IT-служба і директор з логістики вибирають кілька напрямків для можливої автоматизації, а саме: використовувати рішення на базі 1С (як поширеної і популярної на Україні платформи) або впроваджувати спеціалізовані системи WMS (Warehouse management system).

Цілі та завданя впровадження Системи управління складом

Для початку розглянемо, які завдання має виконувати система управління складом, і які критерії її ефективності. За великим рахунком, основні завдання, які повинна вирішувати WMS - це управління рухом товарів, замовленнями і персоналом. Розглянемо вимоги до реалізації кожного з цих завдань.

Базові функції управління рухом товарів

Внедрение WMS. Сравнение 1С и Инсток ВМС

Базові операції і бізнес процеси – вони тому й базові, що без них обробляти товар неможливо або неефективно. В управлінні рухом товарів до таких базових процесів, наприклад, відносяться:

 • Приймання з одночасним сортуванням товару по зонам розміщення
 • Багатоланкові розміщення
 • Облік БРУТТО, НЕТТО, Тари, для вагового товару
 • Введення серійних номерів діапазоном
 • Каскадні поповнення при наявності штучної, коробкової і паллетної зон
 • Рекомендація виду тари відбірникові для замовлення
 • Консолідація скомплектованого товару по маршруту транспорту
 • Часткове відвантаження/повернення недовезення.

Базові функції в управлінні замовленнями

Функції знову ж зі списку must-have - без даних функцій, реалізованих для управління замовленнями, ви втратите в швидкості та рівні сервісу.

 • Автоматичний регламент управління (дій) з замовленнями
 • Різні стратегії відбору, сортування, контролю для різних типів замовлень і контрагентів
 • Ефективне управління пріоритетами замовлень
 • Кубування і сумарні види відбору замовлень
 • Консолідація замовлень в хвилі по параметрам замовлень
 • Автоматичні дії при відміні замовлення на будь-якій стадії його збірки

Базові можливості WMS в управлінні персоналом

Дані функції націлені на інтелектуальне управління роботою всього персоналу, без чого кількість персоналу і витрати на нього будуть тільки зростати. Приклад базових функцій WMS, які забезпечують інтелектуальне управління персоналом:

 • Видача завдань автоматично, із загальної черги, з урахуванням пріоритетів і обмежень конкретного співробітника, техніки, виду товару та ін.
 • Оптимальний вибір комірок/завдань для співробітника, що знаходиться в конкретному місці складу
 • Автоматичне перенаправлення персоналу/техніки на пріоритетні операції
 • Облік особливостей виконаних операцій і їх трудомісткості для нарахування договірної оплати
 • Єдина мотиваційна схема для всього лінійного персоналу складу.

Відсутність функцій з базового переліку в Системі управління складом значно знижує її ефективність і доцільність впровадження. 

Відмінності в роботі 1С і WMS при специфічних завданнях

Розглянемо, як по-різному веде себе 1С та професійна WMS при різних практичних ситуаціях


Завдання: відбір за допомогою ТСД, на 3 экрани

Відбір на 1С

Генеруються 20-30 запитів до БД. На 100 користувачах, при їх одночасній роботі, процес почне сильно гальмувати через особливості архітектури і логіки роботи 1С.

Професійна WMS 

Всі завдання з варіантами штатних відповідей завантажуються в оперативну пам'ять, і звернення до Бази даних (БД) відбувається тільки після завершення роботи з коміркою. В результаті кількість запитів до БД скорочується в 10 разів.


Завдання: розрахунки завдань в реальному часі

При складанні замовлень часто необхідно відобразити на терміналі збору даних статистику на замовлення (кількість рядків, залишок для відбору тощо)

Відбір на 1С

Дані розраховуються в реальному часі при відображенні екран.у Через те, що 1С оперує документами, то розрахунки в реальному часі стають основною причиною більшості вповільнень. В результаті вже на 30 користувачах або 1000 замовленнях система буде працювати дуже повільно. 

Професійна WMS 

Дані розраховуються відразу при виконанні транзакцій і поміщаються в таблицю. При необхідності система швидко знаходить і відображає вже готові дані.

Вимоги до продуктивності WMS

Обмеження 1С по навантаженню 

Тнхнічне завдання в складських процесах

 • 500 ззамовлень може розпастися на 10 000 - 20 000 завдань.
 • 100 співробітників - відбірників та контролерів можуть звертатися до одних й тих самих таблиць одночасно.
 • Швидкість відгуку 1C по кожному запиту <0,3 сек.
   

Орієнтована на проводку документів платформа 1С не призначена для такого режиму роботи з даними.

Складна структура внутрішніх взаємозв'язків 1С призводить до надзвичайної чутливості до різного роду уповільнення, і в підсумку швидкодія системи критично падає.

Масштабування систем управління складом

Стандартний підхід для 1С при необхідності масштабування за кількістю користувачів, замовлень, номенклатури - розробити функціонал для одного користувача (або замовлення) та масштабувати його на всіх користувачів і роботу складу цілком. Для управління великим складом такий підхід неефективний.

Професійна WMS-система використовує інший підхід до масштабування за кількістю користувачів/замовлень/номенклатури: 

 • Структура БД: ступінчаста і нормалізована.
 • Єдина черга завдань.
 • Технологія «тонкого клієнта» на ТСД.

Процес впровадження як критерій вибору Системи управління складом

Важливим фактором, який необхідно враховувати при виборі системи управління складом, є хід і особливості впровадження системи. Нижче схематично відображено цикл впровадження систем різної функціональності.

При впровадженні рішень на основі 1С

Після написання ТЗ виконуються роботи з програмування. Після польового тестування і виловлювання помилок версія допрацьовується. Проблема в тому, що підприємство, вперше автоматизує свої процеси, заздалегідь не цілком уявляє, як саме повинні працювати бізнес-процеси. До того ж, за час реалізації проекту реалії часто змінюються. Виникає необхідність неодноразового доопрацювання та зміни системи, і цикл повторюється знову.

Розвиток та підтримка 1С. Доопрацювання базової версії 1С під бізнес-процеси клієнта завжди призводить з часом до появи унікальної версії. І чим більше доробок виконано в порівнянні з базовою версією, тим вище ризик збоїв і тим вище вартість підтримки нестандартної системи. Всі знання про роботу системи концентруються в голові конкретного програміста, і залежність від нього з часом тільки зростає. 

При впровадженні професійної WMS-системи

Передбачено етап «Оптимізація в процесі роботи», який дозволяє гнучко адаптувати багато функцій вже в процесі роботи, підлаштовуючи їх під реалії бізнесу; підготувати базу для вирішення позаштатних ситуацій і завчасно запобігти деяким з них; продумати ергономіку бізнес-процесів, налаштувати вид екранів і різних представлень даних, а також значно підвищити швидкість обробки завдань.

Розвиток та підтримка WMS. Велика частина адаптації відбувається шляхом конфігурації системи, інструментарій інтуїтивний і залишається в руках адміністратора системи, а не програміста. При використанні WMS Instock, наприклад, щоквартально базова версія програми оновлюється і доповнюється новими функціями. При цьому клієнт завжди використовує базову версію, ретельно протестовану розробником й задокументовану.

Компетенція інтегратора

Один з найбільш важливих критеріїв при виборі Системи управління складом - досвід і компетенція системного інтегратора. Успіх проекту і отриманий ефект після впровадження WMS багато в чому залежить не тільки від функціональності системи, але й від грамотного проектування бізнес-процесів, систем маркування та ідентифікації товарів. Для цього необхідний дуже високий рівень розуміння інтегратором специфіки логістичних процесів, можливостей сучасних технологій та обладнання, і досвід набагато ширше й масштабніше, ніж є всередині підприємства. 

Наприклад, SystemGroup завжди починає впровадження WMS з логістичного аудиту, в ході якого аналізуються всі поточні бізнес-процеси, виявляються недоліки і резерви для зростання ефективності, після чого розробляються конкретні заходи щодо оптимізації процесів - від фізичних вимірювань на складі до особливостей взаємодії персоналу та інформаційних систем. Також важливим є досвід інтегратора в роботі в проектах, вміння забезпечити продуктивну взаємодію між інтеграторами і співробітниками замовника, провести проект крізь складні моменти і довести до успішного завершення.

На жаль, нерідкі випадки, коли підприємство вибирає WMS-систему і інтегратора на основі вартості, але згодом так й не може запустити систему в повнофункціональний використання через те, що не були вивчені і враховані специфічні моменти, в ході впровадження ТЗ і відповідно вартість істотно змінилися, або зіткнулися з опором співробітників змінам, внутрішньою бюрократією, обмеженнями системи тощо.

Очевидно, що 1С програміст не може володіти повним спектром компетенцій в бізнес-процесах, тоді як досвідчений інтегратор зможе не тільки реалізувати всі побажання замовника, а й підняти бізнес-процеси на новий рівень.

Висновки: що краще, 1С чи WMS

1С як облікова система, спочатку створена для фіксації транзакцій і проводок документів, має дещо іншу архітектуру даних і звернення до них, ніж професійні WMS, які спочатку проектуються з урахуванням специфічних вимог до побудови архітектури WMS і управління даними. Як результат, при значному навантаженні 1С значно втрачає в ефективності і швидкості, створюючи велике навантаження на бази даних та інфраструктуру. WMS ж, навпаки, легко масштабується без втрати продуктивності. Як результат, на масштабних складах, що оперують великою кількістю товарів, обмежень і процесів, WMS демонструють явну перевагу в швидкості та ефективності. З точки зору керованості і тонкої настройки WMS дає можливість користувачеві самостійно виконувати настройки і адаптацію під мінливі бізнес-процеси, а той час як зміни в 1С вимагають втручання програміста, найчастіше саме того, який розробляв систему спочатку, що породжує залежність від людського фактору та потенційно може значно гальмувати розвиток бізнес-процесів.

Таким чином, для складів великого масштабу, що оперують великою кількістю товарів (1000 SKU і більше) або великою кількістю паллетомест пріоритетним вибором є професійні WMS V покоління. Для таких об'єктів важливі висока стійкість та швидкодія, і WMS Instock забезпечує їх в т.ч. при значному збільшенні кількості користувачів/номенклатури/замовлень. 

Рішення 1С можуть використовуватися на малих складах з невеликою номенклатурою і низькою інтенсивністю операцій. При цьому варто уникати значних доопрацювань 1С в порівнянні з базовою версією.

SystemGroup рекомендує

Настольные принтеры этикетки
Настольный принтер Zebra GC420d
Термопечать | Ширина печати 104 мм | Скорость печати 102 мм/сек | Интерфейс USB, RS-232, LPT | Разрешение печати 203 dpi
Терминалы сбора данных (мобильные компьютеры)
Дисплей цветной 4,7"(1280x720) | Процессор 6-и ядерный | Память 2ГБ RAM/16ГБ ROM | Интерфейс 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/r | Декодируемые штрих-коды 1D и 2D | Литий-ионный аккумулятор 3,7B, 4620 мАч
Терминалы сбора данных (мобильные компьютеры)
Промышленный терминал сбора данных Zebra MC92N0
Дисплей цветной VGA 3,7" | Процессор 2-х ядерный | Память до 512МБ RAM/2ГБ ROM | Интерфейс 802.11a/b/g, Bluetooth | Декодируемые штрих-коды 1D и 2D | Клавиатура Numeric 28/43/53-кл. | Литий-ионный аккумулятор 7,2 В, 2600 мАч

Консультації та замовлення

Дізнайтеся більше про цікаві Вам рішення:

Телефон: +38 (044) 494-40-75; (095) 282 34 39

e-mail: sw@systemgroup.com.ua

Запит консультації>>

Більше рішень для Вашої сфери бізнесу